ادغام دو سلول در اکسل ، انتقال ۲اسم در ۲سلول به ۱سلول

اگر از کاربران اکسل باشید حتما به این مشکل برخورد کرده اید. ادغام دو سلول در اکسل بصورت عددی بسیار راحت است اما ادغام دو سلول در اکسل با کلمات نیاز به ترفندی دارد که هر فردی با آن آشنا نیست. در ادامه با این ترفند آشنا خواهیم شد. با BigETek همراه باشید.

ادامه
error: امکان کپی برداری از متن وجود ندارد