تشخیص گوشی چینی از اصل هنگام خرید

آیا گوشی های چینی ارزش خرید دارند؟ چه مشکلاتی گریبانگیرتان خواهد شد؟ تشخیص گوشی چینی از اصل ترفندیست که هر فردی لازم دارد بدانید تا کلاهی سر خودش یا دوستانش نرود. هر چند دولت سعی بر جلوگیری از فروش گوشی های قاچاق می کند اما بوفور این گوشی ها بفروش می رسند.

Read more
error: امکان کپی برداری از متن وجود ندارد