This site cannot be reached چیست و حل مشکل آن

گاهی به اشتباه یا غفلتی سایتی از دسترس خارج می شود( This site cannot be reached ) اما کاربرانی که به امید خواندن یک مطلب مهم به آن سایت رسیده بودند در این زمان بسیار تاسف می خورند که نتوانستند به نتیجه جستجوی خود برسند. در ادامه ترفندی را اشاره می کنیم که در چنین مواقعی یعنی خارج شدن آن سایت از دسترس شما باید استفاده کنید تا به مطلب مورد نظرتان برسید. با BigETek همراه باشید.

ادامه
error: امکان کپی برداری از متن وجود ندارد