پرسیدن مالکیت با استفاده از whose و پرسش رنگها : آموزش زبان انگلیسی – جلسه ۱۴

این روز ها آموزش زبان انگلیسی دغدغه و نیاز خیلی از افراد جامعه باشد .در بیگ ای تک تصمیم داریم به آموزش مکالمه زبان انگلیسی رایگان با بهترین مربیان با لهجه امریکن بهمراه راهنمای و زیرنویس فارسی بپردازیم که این مهم با استفاده از پکیج های معروف خارجی تدوین و تهیه می شود . در جلسه چهاردهم به نحوه پرسیدن مالکیت با استفاده از whose و پرسش رنگها با استفاده از what color ، پرداخته شده است که با انجام این تمرین می توانید به دست یابید.

Read more

یادگیری متضاد کلمات در مکالمه : آموزش زبان انگلیسی – جلسه ۱۳

این روز ها آموزش زبان انگلیسی دغدغه و نیاز خیلی از افراد جامعه باشد .در بیگ ای تک تصمیم داریم به آموزش مکالمه زبان انگلیسی رایگان با بهترین مربیان با لهجه امریکن بهمراه راهنمای و زیرنویس فارسی بپردازیم که این مهم با استفاده از پکیج های معروف خارجی تدوین و تهیه می شود . در جلسه سیزده به نحوه پاسخ منفی دادن با استفاده از متضاد کلمات ، پرداخته شده است که با انجام این تمرین می توانید به یادگیری متضاد کلمات دست یابید.

Read more

منفی کردن با استفاده از do و does : آموزش زبان انگلیسی – جلسه ۱۲

این روز ها آموزش زبان انگلیسی دغدغه و نیاز خیلی از افراد جامعه باشد .در بیگ ای تک تصمیم داریم به آموزش مکالمه زبان انگلیسی رایگان با بهترین مربیان با لهجه امریکن بهمراه راهنمای و زیرنویس فارسی بپردازیم که این مهم با استفاده از پکیج های معروف خارجی تدوین و تهیه می شود . در جلسه دوازدهم به نحوه منفی ساختن جمله با استفاده از do  و does ، پرداخته شده است.

Read more

ساختن جمله با because ، always و when : آموزش زبان انگلیسی – جلسه ۱۱

این روز ها آموزش زبان انگلیسی دغدغه و نیاز خیلی از افراد جامعه باشد .در بیگ ای تک تصمیم داریم به آموزش مکالمه زبان انگلیسی رایگان با بهترین مربیان با لهجه امریکن بهمراه راهنمای و زیرنویس فارسی بپردازیم که این مهم با استفاده از پکیج های معروف خارجی تدوین و تهیه می شود . در جلسه یازدهم به نحوه ساختن جمله با استفاده از because و همچنین اینکه چگونه با استفاده از ترکیب always و when یه جمله در ارتباط با عادت افراد بسازیم، پرداخته شده است.

Read more

نحوه ساختن حال ساده و حال استمراری در مکالمه : آموزش زبان انگلیسی – جلسه دهم

این روز ها آموزش زبان انگلیسی دغدغه و نیاز خیلی از افراد جامعه باشد .در بیگ ای تک تصمیم داریم به آموزش مکالمه زبان انگلیسی رایگان با بهترین مربیان با لهجه امریکن بهمراه راهنمای و زیرنویس فارسی بپردازیم که این مهم با استفاده از پکیج های معروف خارجی تدوین و تهیه می شود . در جلسه دهم به نحوه ساختن حال ساده و حال استمراری در مکالمه و همچنین استفاده از never برای نفی ابد پرداخته شده است.

Read more

ساختن جملات مفرد و جمع با استفاده از صفت اشاره : آموزش زبان انگلیسی – جلسه نهم

این روز ها آموزش زبان انگلیسی دغدغه و نیاز خیلی از افراد جامعه باشد .در بیگ ای تک تصمیم داریم به آموزش مکالمه زبان انگلیسی رایگان با بهترین مربیان با لهجه امریکن بهمراه راهنمای و زیرنویس فارسی بپردازیم که این مهم با استفاده از پکیج های معروف خارجی تدوین و تهیه می شود . در جلسه نهم به نحوه ساختن جملات مفرد و جمع درباره اجسام دور و نزدیک با استفاده از صفت اشاره های This , That ,  These و Those می پردازیم.

Read more

سوال پرسیدن با Where و There، جمله ساختن با آنها : آموزش زبان انگلیسی – جلسه هشتم

این روز ها آموزش زبان انگلیسی دغدغه و نیاز خیلی از افراد جامعه باشد .در بیگ ای تک تصمیم داریم به آموزش مکالمه زبان انگلیسی رایگان با بهترین مربیان با لهجه امریکن بهمراه راهنمای و زیرنویس فارسی بپردازیم که این مهم با استفاده از پکیج های معروف خارجی تدوین و تهیه می شود . در جلسه هشتم به نحوه سوال پرسیدن با Where و There در محاوره انگلیسی و همچنین نحوه ساخت جمله با استفاده از There پرداخته شده است.

Read more

پرسیدن درباره اجسام دور یا نزدیک : آموزش زبان انگلیسی – جلسه هفتم

این روز ها آموزش زبان انگلیسی دغدغه و نیاز خیلی از افراد جامعه باشد .در بیگ ای تک تصمیم داریم به آموزش مکالمه زبان انگلیسی رایگان با بهترین مربیان با لهجه امریکن بهمراه راهنمای و زیرنویس فارسی بپردازیم که این مهم با استفاده از پکیج های معروف خارجی تدوین و تهیه می شود . در جلسه هفتم به نحوه پرسیدن درباره اجسام دور یا نزدیک با استفاده از “Here” و “There” در محاوره انگلیسی پرداخته شده است.

Read more
error: امکان کپی برداری از متن وجود ندارد