متوقف شدن بعضی از پیامها

0 امتیاز
سوال شده 25 اردیبهشت 1397 توسط فرزاد
وقتی داخل بعضی از پیامها که وارد مشوم مثل شما چند تماس بی پاسخ دارید پیام پیام ه متوقف شدهاندظاهر میشود.لطفا راهکار بدید.

پاسخ شما

نام شما برای نمایش - اختیاری
حریم شخصی : آدرس ایمیل شما محفوظ میماند و برای استفاده های تجاری و تبلیغاتی به کار نمی رود
...