چه كسي پروفايل تلگرام منو چك ميكنه

0 امتیاز
سوال شده 22 دی 1396 توسط بی نام

1 پاسخ

0 امتیاز
پاسخ داده شده 22 دی 1396 توسط Farhad (11,540 امتیاز)
به این قسمت بروید

setting → privacy and security →active sessions

موارد نمایش داده شده دسترسی و زمان آن را نشان میدهد
...