قرار دادن دو زیرنویس همزمان در kmplayer لازمه آموزش زبان

اگر می خواهید زبان را سریعتر بیاموزید حتما با BigETek همراه باشید. تمامی فیلم های خارجی امکان تبدیل شدن به یک کلاس ۲ ساعته و یا بیشتر را دارند. زبان انگلیسی اگر کاربردی نباشد به هیچ عنوان فایده ای ندارد. اما در چه موقعیتی می توانید کاربردیتر و مفیدتر از زبان محاوره داخل فیلم ها بیابید. بسیاری از موسسات آموزش زبان از این روش برای آموزش زبان بهره می برند. شما با دیدن یک فیلم و قرار دادن دو زیرنویس همزمان در بالا و پایین فیلم کمتر محو زیبایی فیلم می شوید و بیشتر روی یادگیری عبارات، لغات و اصطلاحات رایج فیلم خواهید شد و می توان گفت سر یک کلاس زبان قرار دارید.

ادامه

پرسیدن مالکیت با استفاده از whose و پرسش رنگها : آموزش زبان انگلیسی – جلسه ۱۴

این روز ها آموزش زبان انگلیسی دغدغه و نیاز خیلی از افراد جامعه باشد .در بیگ ای تک تصمیم داریم به آموزش مکالمه زبان انگلیسی رایگان با بهترین مربیان با لهجه امریکن بهمراه راهنمای و زیرنویس فارسی بپردازیم که این مهم با استفاده از پکیج های معروف خارجی تدوین و تهیه می شود . در جلسه چهاردهم به نحوه پرسیدن مالکیت با استفاده از whose و پرسش رنگها با استفاده از what color ، پرداخته شده است که با انجام این تمرین می توانید به دست یابید.

ادامه

یادگیری متضاد کلمات در مکالمه : آموزش زبان انگلیسی – جلسه ۱۳

این روز ها آموزش زبان انگلیسی دغدغه و نیاز خیلی از افراد جامعه باشد .در بیگ ای تک تصمیم داریم به آموزش مکالمه زبان انگلیسی رایگان با بهترین مربیان با لهجه امریکن بهمراه راهنمای و زیرنویس فارسی بپردازیم که این مهم با استفاده از پکیج های معروف خارجی تدوین و تهیه می شود . در جلسه سیزده به نحوه پاسخ منفی دادن با استفاده از متضاد کلمات ، پرداخته شده است که با انجام این تمرین می توانید به یادگیری متضاد کلمات دست یابید.

ادامه

منفی کردن با استفاده از do و does : آموزش زبان انگلیسی – جلسه ۱۲

این روز ها آموزش زبان انگلیسی دغدغه و نیاز خیلی از افراد جامعه باشد .در بیگ ای تک تصمیم داریم به آموزش مکالمه زبان انگلیسی رایگان با بهترین مربیان با لهجه امریکن بهمراه راهنمای و زیرنویس فارسی بپردازیم که این مهم با استفاده از پکیج های معروف خارجی تدوین و تهیه می شود . در جلسه دوازدهم به نحوه منفی ساختن جمله با استفاده از do  و does ، پرداخته شده است.

ادامه

ساختن جمله با because ، always و when : آموزش زبان انگلیسی – جلسه ۱۱

این روز ها آموزش زبان انگلیسی دغدغه و نیاز خیلی از افراد جامعه باشد .در بیگ ای تک تصمیم داریم به آموزش مکالمه زبان انگلیسی رایگان با بهترین مربیان با لهجه امریکن بهمراه راهنمای و زیرنویس فارسی بپردازیم که این مهم با استفاده از پکیج های معروف خارجی تدوین و تهیه می شود . در جلسه یازدهم به نحوه ساختن جمله با استفاده از because و همچنین اینکه چگونه با استفاده از ترکیب always و when یه جمله در ارتباط با عادت افراد بسازیم، پرداخته شده است.

ادامه

نحوه ساختن حال ساده و حال استمراری در مکالمه : آموزش زبان انگلیسی – جلسه دهم

این روز ها آموزش زبان انگلیسی دغدغه و نیاز خیلی از افراد جامعه باشد .در بیگ ای تک تصمیم داریم به آموزش مکالمه زبان انگلیسی رایگان با بهترین مربیان با لهجه امریکن بهمراه راهنمای و زیرنویس فارسی بپردازیم که این مهم با استفاده از پکیج های معروف خارجی تدوین و تهیه می شود . در جلسه دهم به نحوه ساختن حال ساده و حال استمراری در مکالمه و همچنین استفاده از never برای نفی ابد پرداخته شده است.

ادامه

ساختن جملات مفرد و جمع با استفاده از صفت اشاره : آموزش زبان انگلیسی – جلسه نهم

این روز ها آموزش زبان انگلیسی دغدغه و نیاز خیلی از افراد جامعه باشد .در بیگ ای تک تصمیم داریم به آموزش مکالمه زبان انگلیسی رایگان با بهترین مربیان با لهجه امریکن بهمراه راهنمای و زیرنویس فارسی بپردازیم که این مهم با استفاده از پکیج های معروف خارجی تدوین و تهیه می شود . در جلسه نهم به نحوه ساختن جملات مفرد و جمع درباره اجسام دور و نزدیک با استفاده از صفت اشاره های This , That ,  These و Those می پردازیم.

ادامه

سوال پرسیدن با Where و There، جمله ساختن با آنها : آموزش زبان انگلیسی – جلسه هشتم

این روز ها آموزش زبان انگلیسی دغدغه و نیاز خیلی از افراد جامعه باشد .در بیگ ای تک تصمیم داریم به آموزش مکالمه زبان انگلیسی رایگان با بهترین مربیان با لهجه امریکن بهمراه راهنمای و زیرنویس فارسی بپردازیم که این مهم با استفاده از پکیج های معروف خارجی تدوین و تهیه می شود . در جلسه هشتم به نحوه سوال پرسیدن با Where و There در محاوره انگلیسی و همچنین نحوه ساخت جمله با استفاده از There پرداخته شده است.

ادامه
error: امکان کپی برداری از متن وجود ندارد