6 ترفند گوگل داک برای اندروید و آی او اس

گوگل داک جزو نسل جدید نرم افزارهای آنلاین است که با آن می توان فایل های متنی، پاورپوینت و اکسل را آنلاین ایجاد کرد و پس از ویرایش به اشتراک گذاشـت. اگر ویرایش یا ایجاد فایل های گوگل داک در صفحه نمایش گوشی موبایل چندان چنگی به دلتان نمی زند، این چند ترفند را یاد بگیرید تا کار برایتان راحت تر شود. در این مقاله می خواهیم چند ترفند گوگل داک مانند روش بهتر تایپ، ویرایش آفلاین و جست و جو هنگام نگارش متن در گوگل داک را در سیستم های عامل آی او اس و اندروید به شما آموزش دهیم.

ترفند گوگل داک : تایپ آسان بدون برداشتن انگشت

 

 

google-docs-tip-gesture-typing_1-100622817-large
این ترفند گوگل داک این است که بدون برداشتن انگشت می توانید به تایپ مطلب بپردازید

 

شــاید بزرگ ترین مانعی که برای ســاختن اسناد متنــی در گوگل داک با آن رو به رو می شــوید، تایپ جملات بلند با صفحه لمسی باشد. روش هوشمندانه زیر این کار را راحت می کند. اگر از کیبورد اســتاندارد گــوگل در تلفن اندروید خود استفاده می کنید، این مراحل را طی کنید:

 Settings>Language &  input>Google Keyboard>Gesture Typing>Enable gesture typing

تا از قابلیت ســوآیپ بــرای تایپ بهــره ببرید. این  ویژگی به شما اجازه می دهد بدون برداشتن انگشت خود از روی کیبورد، عبارات مورد نظر را تایپ کنید. ایــن روش بســیار راحت تر از فشــار روی تک تک حروف کیبورد به صورت جداگانه است. گزینه دیگر (و تنهــا گزینه برای کاربران آی او اس) نصب کیبورد گروه سوم مانند Swype یا SwiftKey است.

ترفند گوگل داک : دسترسی به ابزارهای ویرایش

 

 

از دیگر ترفند های گوگل داک این است که می توانید با انگشت زدن بر روی دکمه فرمت شروع به تغییر ظاهر نوشته دهید
از دیگر ترفند های گوگل داک این است که می توانید با انگشت زدن بر روی دکمه فرمت شروع به تغییر ظاهر نوشته دهید

 

وقتــی ویرایــش در گوگل داک را شــروع کنید، فقــط کافی اســت در صفحه اصلــی Docs روی ســند ضربه بزنید و بعد دکمه آبی رنگ Edit را در گوشه پایین صفحه فشار دهید تا اینترفیس کوچک Google Docs برای کارهای ضروری شامل صفحه کلید و هفــت دکمه ویرایش (بولد، ایتالیک، آندرلاین، دو دکمه همترازی و دو دکمه برای فهرســت ها) دیده شود. اما اگر بخواهید فرمت یک پاراگراف را تغییر دهید یا اندازه فونت را عوض کنید چه؟

Google-Docs
گوگل داک یکی از نرم افزار های آنلاین پرکاربرد است

بــرای ایــن کار بــالای صفحــه نمایــش را به پاییــن بکشــید تــا بــه ردیــف ابزارهــای ویرایش در بــالای صفحــه نمایــش شــامل دکمه هــای Undo و a+ ،Redo بــرای افزودن گرافیک هــا، جدول ها و دیگــر المان ها، منوی ســه نقطه (جایی که ویژگی های متعدد، ابــزار فایند انــد ریپلیس و دیگر موارد وجود دارند) و از همه مهم تر دکمه انتخاب فرمت متن دسترسی پیدا کنید. روی کلیــد فرمــت ضربــه ای بزنید تــا فونت ها و اندازه شــان، بــه کارگیری شــیوه های متن، تغییــر رنگ های متن و پس زمینه هــا، تورفتگــی پاراگراف ها و فضای بین خطوط را تغییر دهید.

ترفند گوگل داک : انتخاب تصاویر از وب (برای اندروید)

 

ترفند وارد کردن عکس به داخل گوگل داک بدون نیاز به به خارج شدن از برنامه
ترفند وارد کردن عکس به داخل گوگل داک بدون نیاز به به خارج شدن از برنامه

 

نیازی نیســت بین اپلیکیشن داک و مرورگر وب خــود در حرکت باشــید تا قطعه مناســب کلیپ آرت را پیــدا کنید. به جــای آن پایین صفحــه را به بالا ســوآیپ کنید تا ابزارهای ویرایش ظاهر شود، دکمه + را انتخــاب کنید ســپس وارد Image شــوید و From web را انتخــاب کنید. اکنون تصویری را کــه می خواهید در وب پیدا کنیــد و بعد Insert را بزنید. وقتــی این کار را انجام دادیــد، تصویری که انتخاب کرده اید، به طور خودکار دانلود شــده و روی سند شــما paste خواهد شد و نیازی به جابه جایی بین مرورگر و داک نیست.

ترفند گوگل داک : جسـت وجو هنـگام نوشـتن (بـرای اندروید)

 

google-docs-tip-research-while-you-write_4-100622819-large
در این ترفند گوگل داک علاوه بر این که با استفاده از دکمه Research می توانید به مطلب خود منبع وارد کنید، بلکه امکان وارد کردن مستقیم تصاویر ، نوشته و … را نیز دارید

 

وقتــی گوگل داک را در دســکتاپ بــاز می کنید اغلب پنجــره مرورگر دومی برای جســت و جوهای ســریع وب باز است. متاسفانه اســتفاده از دو پنجره باز در صفحه نمایش کوچک موبایل کمی ســخت و وقتگیر است.
اما ویژگی Research در نسخه اندروید گوگل داک بســیار کارآمد اســت. تنها باید روی منوی سه نقطه در گوشــه بالای سمت راست صفحه ضربه ای زده و بعــد Research را انتخــاب کرده ســپس عبارتــی را کــه می خواهیــد در گوگل جســت وجو کنیــد، وارد کنید. وقتی این کار را انجام دادید، نتایج جست وجوی شما در پنجرهای در نیمه پایین صفحه نمایان خواهد شد، گوگل داک شما نیز هنوز در نیمه بالای صفحه قابل مشاهده است. به علاوه برای اســتفاده ساده تر از Research می توانیــد متن، لینــک یا تصاویــر را انتخاب کرده و دکمــه Insert را زده تا آنها مســتقیم در ســند وردتان پیســت شــود. اگر می خواهید تایپ را شروع کنیــد، پنجره Research به صــورت نوار باریک آبــی رنگی در بــالای کیبورد دیده می شــود، روی آن ضربــه ای بزنیــد تا به حالــت اول (full size) بازگردد.

ترفند گوگل داک : آفلاین کار کنید

 

 

ترفند keep offline برای جاهایی که آنتن ندارید در گوگل داک
ترفند keep offline برای جاهایی که آنتن ندارید در گوگل داک

 

بــا وضــع نابســامان اینترنــت ایــران می توانید فایل های گوگل داک را آفلاین داشته باشید و آنها را حتی بدون وای فای یا اتصال سلولار نگاه و ویرایش کنیــد و همین کــه دوباره به اینترنت وصل شــدید تمــام تغییرات در گوگل درایو ســینک خواهد شــد. اگر فهرســت اســناد خود را در صفحه اصلی گوگل داک می بینیــد، تنهــا روی دکمه منوی ســه نقطه کنار سندی که می خواهید ذخیــره کنیــد ضربه ای بزنیــد و بعد Keep Offline را انتخــاب کنید.
اگر اکنون در ســندی که می خواهید ذخیره کنید، هســتید باید روی دکمه منوی ســه نقطــه در بالای ســمت راســت صفحــه ضربــه زده ســپس Keep Offline را انتخاب کنید.

ترفند گوگل داک : مرور تغییرات پیشـنهاد شده

 

در ورژن موبایل گوگل داک شما نمی توانید نوشته های دیگران را مرور کنید اما می توانید مرور دیگران درباره نوشته ها را ببینید
در ورژن موبایل گوگل داک شما نمی توانید نوشته های دیگران را مرور کنید اما می توانید مرور دیگران درباره نوشته ها را ببینید

 

یکی از ویژگی های محبوب گوگل داک امــکان ویرایش suggest در سند به اشــتراک گذاشته شده است. به محض این که تغییرات پیشــنهادی خود را اضافه کنید، کاربر دیگر گوگل داک که ســند مشابهی را به اشتراک گذاشته، می تواند تغییرات شما را قبول یا رد کند.
خبر بد این که نمی توانید ویرایش های پیشنهادی خــود را در نســخه آی او اس و اندرویــد گوگل داک انجــام دهید. امــا خبر خوب این اســت که کاربران موبایل گوگل داک می توانند ویرایش های پیشــنهاد شــده را که توســط کاربر دیگری انجام شده مرور، قبول یا رد کنند.
تنها باید روی بخش های مشــخص شــده متن در گــوگل داک ضربه بزنید. اگر ویرایش پیشــنهاد شــده را انجام داده اید، از شــما سوال خواهد شد که تغییر را می پذیریــد یا رد می کنید؟ ضمن این که هر پیشــنهاد اضافه شــده به متن با تــگ “hidden suggested” یادداشت خواهد شد.

منبع : PCWorld

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: امکان کپی برداری از متن وجود ندارد