پرسیدن درباره اجسام دور یا نزدیک : آموزش زبان انگلیسی – جلسه هفتم

این روز ها آموزش زبان انگلیسی دغدغه و نیاز خیلی از افراد جامعه باشد .در بیگ ای تک تصمیم داریم به آموزش مکالمه زبان انگلیسی رایگان با بهترین مربیان با لهجه امریکن بهمراه راهنمای و زیرنویس فارسی بپردازیم که این مهم با استفاده از پکیج های معروف خارجی تدوین و تهیه می شود . در جلسه هفتم به نحوه پرسیدن درباره اجسام دور یا نزدیک با استفاده از “Here” و “There” در محاوره انگلیسی پرداخته شده است.

پرسیدن درباره اجسام دور یا نزدیک : آموزش مکالمه زبان انگلیسی

در این ویدئو چاد (معلم) به نحوه سوال پرسیدن درباره جسم یا اجسام در دور و یا نزدیک می پردازد در این خصوص مثال های متعددی درباره کلمات ساخته شده  و در ابتدا از شما پرسیده می شود.

جلسه ششم: پرسش درباره اصلیت افراد

جلسه هشتم : سوال پرسیدن با Where و There، جمله ساختن با آنها

برای متون زبان می توانید به بخش انگلیسی سایت نیز مراجعه کنید . یادتان باشد جملات را بعد از مربی تکرار کنید.

 

[videojs_video url=”http://cdn.ubetn.com/S7-472017.mp4″ poster=”http://bigetek.com/wp-content/uploads/2017/04/JZQcO6Y7QI6q8HrmBZ99_002_Are_those_your_books_there_.jpg”]

 

پرسیدن درباره اجسام دور یا نزدیک : متن جلسه هفتم

suitcase / here

Is this your suitcase here?

phone / there

Is that your phone there?

book / here

Is this your book here?

bag / there

Is that your bag there?

drink / here

Is this your drink here?

suitcase / there

Is that your suitcase there?

phone / here

Is this your phone here?

bag / here

Is this your bag here?

drink / there

Is that your drink there?

book / there

Is that your book there?

___________________________

books / there

Are those your books there?

keys / there

Are those your keys there?

keys / here

Are these your keys here?

bags / there

Are those your bags there?

pens / here

Are these your pens here?

suitcases / there

Are those your suitcases there?

pens / there

Are those your pens there?

bags / here

Are these your bags here?

____

suitcase / here

Is this your suitcase here?

books / there

Are those your books there?

phone / there

Is that your phone there?

keys / there

Are those your keys there?

book / here

Is this your book here?

suitcases / there

Are those your suitcases there?

bag / there

Is that your bag there?

drink / here

Is this your drink here?

friends / there

Are those your friends there?

پرسیدن درباره اجسام دور یا نزدیک : فایل صوتی جلسه هفتم

دز این قسمت می توانید به فایل صوتی درس هفتم را دریافت کنید

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: امکان کپی برداری از متن وجود ندارد