منفی کردن با استفاده از do و does : آموزش زبان انگلیسی – جلسه ۱۲

این روز ها آموزش زبان انگلیسی دغدغه و نیاز خیلی از افراد جامعه باشد .در بیگ ای تک تصمیم داریم به آموزش مکالمه زبان انگلیسی رایگان با بهترین مربیان با لهجه امریکن بهمراه راهنمای و زیرنویس فارسی بپردازیم که این مهم با استفاده از پکیج های معروف خارجی تدوین و تهیه می شود . در جلسه دوازدهم به نحوه منفی ساختن جمله با استفاده از do  و does ، پرداخته شده است.

منفی کردن با استفاده از do و does در مکالمه : آموزش مکالمه زبان انگلیسی

در این ویدئو چاد (معلم) به نحوه منفی ساختن جملات با استفاده از do و does پرداخته است . در این خصوص مثال های متعددی درباره کلمات ساخته شده و در ابتدا از شما پرسیده می شود.

جلسه یازدهم: ساختن جمله با because ، always و when

برای متون زبان می توانید به بخش انگلیسی سایت نیز مراجعه کنید . یادتان باشد جملات را بعد از مربی تکرار کنید.

 

 

منفی کردن با استفاده از do و does : متن جلسه ۱۲

My grandfather drinks tea.

________________ coffee.

He doesn’t drink coffee.

Tom and Dave play baseball

_______________ soccer.

They don’t play soccer.

Jeff’s sister plays the guitar.

___________________ piano.

She doesn’t play the piano.

Tim and Steve drink lemonade.

________________ tea.

They don’t drink tea.

John’s father cleans the yard.

________________ the house.

He doesn’t clean the house.

Mr. and Mrs. Johnson read the newspaper.

_______________ books.

They don’t read books.

On Sunday he goes to church.

_____________ to school.

He doesn’t go to school.

Their children like TV.

______________ homework.

They don’t like homework.

The dog sleeps in the yard.

_______________ in the house.

It doesn’t sleep in the house.

Peter’s cat likes mice.

_____________ children.

It doesn’t like children.

I wear mittens to school.

____________ gloves.

I don’t wear gloves.

My mother wears stockings.

_________________ socks.

She doesn’t wear socks.

My sister feeds the dog.

_________________ the cat.

She doesn’t feed the cat.

On Saturday Mr. Johnson

goes to the beach.

________________ the library.

He doesn’t go to the library.

Tom speaks Japanese.

_________________ Korean.

He doesn’t speak Korean.

Mindy’s cousin Tom lives in New York.

______________ in San Francisco.

He doesn’t live in San Francisco.

_____________

John want’s to play poker.

_______________ to play chess.

He doesn’t want to play chess.

Mary wants to go to a movie.

______________________ to a concert.

She doesn’t want to go to a concert.

I want to visit my friend.

_____________________ grandmother.

I don’t want to visit my grandmother.

Mr. and Mrs. Smith want to eat dinner

at a restaurant.

____________________________ at home.

They don’t want to eat dinner at home.

We want to study history.

______________________ math.

We don’t want to study math.

Our English cousins want to drink tea.

_______________________ coffee.

They don’t want to drink coffee.

Bob wants to dance with Lois.

_____________________________ his sister.

He doesn’t want to dance with his sister.

_____________

Bill is going to call his uncle.

____________________ his mother.

He isn’t going to call his mother.

I’m going to fix the TV.

__________________ the sink.

I’m not going to fix the sink.

We’re going to go skating.

____________________ skiing.

We’re not going to go skiing.

My aunt and uncle are going to live in London.

________________________ in Berlin.

They are not going to live in Berlin.

Mr. Jones is going to listen to a podcast.

_____________________ to music.

He isn’t going to listen to music.

It’s going to be cloudy.

__________________ sunny.

It’s not going to be sunny.

Alice is going to make dinner.

_______________________ lunch.

She’s not going to make lunch.

 

منفی کردن با استفاده از do و does : فایل صوتی جلسه ۱۲

دز این قسمت می توانید به فایل صوتی درس ۱۲ را دریافت کنید

مطالب مرتبط

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

error: امکان کپی برداری از متن وجود ندارد