فعالسازی نظارت والدین روی محتوای گوگل پلی (برنامه، بازی و …)

این روزها دســتگاه های هوشــمند اندرویدی در هر منزل وجود دارد و در اطــراف بســیاری از کاربران نیز کودکان و خردســالان علاقه مند به این هوشــمندهای جذاب مشاهده میشــود. هوشمندی کودکان در اســتفاده از فناوریهــای نوین موجب شــده خانواده هــا نیازمند اعمال برخی محدودیت ها روی دســتگاه هوشمند خود باشند و در مواردی نیز این محدودیت ها را برای دســتگاه هایی کـه به صورت اختصاصی برای نوجوانان خــود خریده اند اعمال کنند. یکـی از ابزارهای نیازمند اعمال محدودیت، فروشــگاه محصولات گوگل (گوگل پلی اســتور) است، زیرا کـودکان و نوجوانــان به راحتی میتوانند با اجرای این نرم افزار و فشــار روی هریــک از بازیها و برنامه های موجود، نســبت به دانلود و اجرای آنها روی دســتگاه هوشمند اقدام کنند.

 گوگلی ها نیز به این نکته توجه داشته اند و قابلیت محدودسازی در دسترسی به محتوا در نسخه 6,0,0 به بعد گوگل پلی استور در اختیار کاربران قرار گرفته است. چنانچه شما نیز تلفن همراه یا تبلت اندرویدی خود را در اختیار کودکتان قرار می دهید یا به تازگی یکی از این دستگاه های هوشمند را برای فرزند نوجوان خود خریده اید و میخواهید دسترسی به محتوای نامناسب برای سن کودک یــا نوجوانتان را متوقف کنید، پیشــنهاد میکنیــم به کمک این روش محدودیت موردنظر را اعمال کنید:

نحوه فعالسازی نظارت والدین در برنامه گوگل پلی

1ـ پیش از هر چیز مطمئن شــوید آخرین نسخه گوگل پلی استور در دستگاه شما نصب شده است. (نسخه های 6,0,0 و بیشتر از این قابلیت پشتیبانی میکنند)

2ـ از فهرست برنامه های نصب شده روی Play Store فشار داده و پس از فشار کلید منو یا کشیدن صفحه از سمت چپ به سمت راست، گزینه Settings را از منو فشار دهید.

نمایش صفحه اصلی پلی استور
فعالسازی نظارت والدین : نمایش صفحه اصلی پلی استور

 

باز کردن تنظیمت بازدن دکمه بالا سمت چپ (سه خط موازی افقی)
فعالسازی نظارت والدین : باز کردن تنظیمت بازدن دکمه بالا سمت چپ (سه خط موازی افقی)

 

رفتن به Settings برنامه
فعالسازی نظارت والدین : رفتن به Settings برنامه

3ـ روی گزینه Parental Controls فشــار دهید و در صفحه جدید، کلید وضعیت موجود را به حالت On تغییر دهید.

گزینه کنترل والدین
فعالسازی نظارت والدین : گزینه کنترل والدین

 

داخل Parental Controls
فعالسازی نظارت والدین : داخل Parental Controls

4ـ در این مرحله نیازمند اختصاص پین کد برای جلوگیری از اعمال تغییرات توســط کودکان خواهید بود. پین کد دلخواه خود را وارد کرده و مراحل را دنبال کنید.

وارد کردن پین
فعالسازی نظارت والدین : وارد کردن پین

 

روشن شدن کنترل والدین و تنظیم گروه سنی برای محتوای نمایش داده شده
فعالسازی نظارت والدین : روشن شدن کنترل والدین و تنظیم گروه سنی برای محتوای نمایش داده شده

5ـ اکنون می توانید محدودیت های موردنظر را روی بازیها، برنامه ها و ویدئوها اعمال کنید. برای انجام این کار کافی اســت روی هریک از بخشها فشــار داده و از فهرست به نمایش درآمده محدوده سنی مجاز را انتخاب کنید.

تنظیم گروه سنی هر عددی را بزنید محتوا تا آن سن نمایش داده می شود
فعالسازی نظارت والدین : تنظیم گروه سنی هر عددی را بزنید محتوا تا آن سن نمایش داده می شود

 

پیغام مبتنی بر اینکه محتوا از این به بعد کنترل شده نمایش داده می شود
فعالسازی نظارت والدین : پیغام مبتنی بر اینکه محتوا از این به بعد کنترل شده نمایش داده می شود

 

گروه سنی برای آن محتوا به نمایش در آمده است
فعالسازی نظارت والدین : گروه سنی برای آن محتوا به نمایش در آمده است

6ـ از حالا به بعد فقط محتوای مناســب با ســن کـودکان برای او به نمایش درخواهد آمد و دسترسی به دیگر محتوا از فروشگاه محصولات گوگل ممنوع میشود.

نمایش محتوا با توجه به گروه سنی خواهد بود
فعالسازی نظارت والدین : نمایش محتوا با توجه به گروه سنی خواهد بود

نکته: برای به روزرســانی پلی استور کافی اســت پس از مراجعه به Settings روی Build number فشــار دهیــد. در صورتیکــه پلی اســتور بــه روز نباشــد عملیــات به روزرســانی اجرا میشــود و در صورتیکــه آخرین نســخه روی دســتگاه شــما نصب باشــد نیز پیام Google Play Store is up to date  نمایش داده میشود.

گزینه کنترل والدین
Build Version در آخر Settings قرار دارد

 

در صورتی که قبلا نسخه بروز داشته باشید برنامه بشما می گوید که نیازی به بروزرسانی نیست
در صورتی که قبلا نسخه بروز داشته باشید برنامه بشما می گوید که نیازی به بروزرسانی نیست

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: امکان کپی برداری از متن وجود ندارد