سوال پرسیدن با Where و There، جمله ساختن با آنها : آموزش زبان انگلیسی – جلسه هشتم

این روز ها آموزش زبان انگلیسی دغدغه و نیاز خیلی از افراد جامعه باشد .در بیگ ای تک تصمیم داریم به آموزش مکالمه زبان انگلیسی رایگان با بهترین مربیان با لهجه امریکن بهمراه راهنمای و زیرنویس فارسی بپردازیم که این مهم با استفاده از پکیج های معروف خارجی تدوین و تهیه می شود . در جلسه هشتم به نحوه سوال پرسیدن با Where و There در محاوره انگلیسی و همچنین نحوه ساخت جمله با استفاده از There پرداخته شده است.

سوال پرسیدن با Where و There : آموزش مکالمه زبان انگلیسی

در این ویدئو چاد (معلم) به نحوه سوال پرسیدن با استفاده از “Where” و “There” پرداخته است .همچنین نحوه ساخت جملات وجودی با استفاده از There نیز آموزش داده شده. در این خصوص مثال های متعددی درباره کلمات ساخته شده و در ابتدا از شما پرسیده می شود.

جلسه هفتم: پرسیدن درباره اجسام دور یا نزدیک

جلسه نهم : ساختن جملات مفرد و جمع با استفاده از صفت اشاره

برای متون زبان می توانید به بخش انگلیسی سایت نیز مراجعه کنید . یادتان باشد جملات را بعد از مربی تکرار کنید.

 

[videojs_video url=”http://cdn.ubetn.com/S8-492017.mp4″ poster=”http://bigetek.com/wp-content/uploads/2017/04/91iUGcO7TGOc3joM9ogY_004.png”]

 

سوال پرسیدن با Where و There : متن جلسه هشتم

Look, there’s a Starbucks.

Where is it?

Look, there are some pens.

Where are they?

Look, there’s a restroom.

Where is it?

Look, there are some flowers.

Where are they?

Look, there’s an exit.

Where is it?

Look, there are some shoes.

Where are they?

Look, there’s a sign.

Where is it?

Look, there’s a nice tree.

Where is it?

Look, there are some dolphins.

Where are they?

__________________________

sofa

There’s a sofa

in the living room.

books

There are books

in the living room.

a big TV

There’s a big TV

in the living room.

cups

There are cups

in the living room.

chair

There’s a chair

in the living room.

pictures

There are pictures

in the living room.

piano

There’s a piano

in the living room.

pens

There are pens

in the living room.

_____________________

telephone

Is there a telephone

on the coffee table?

books

Are there books

on the coffee table?

computer

Is there a computer

on the coffee table?

pictures

Are there pictures

on the coffee table?

cup

Is there a cup

on the coffee table?

pens

Are there pens

on the coffee table?

_______________________

pens

There are some pens

in my room.

computer

There is a computer

in my room.

books

There are some books

in my room.

mirror

There is a mirror

in my room.

pillows

There are some pillows

in my room.

boy

There is a boy

in my room.

girls

There are some girls

in my room.

___________________

pens

There aren’t any pens

in my kitchen.

computer

There isn’t a computer

in my kitchen.

books

There aren’t any books

in my kitchen.

mirror

There isn’t a mirror

in my kitchen.

pillows

There aren’t any pillows

in my kitchen.

boy

There isn’t a boy

in my kitchen.

girls

There aren’t any girls

in my kitchen.

 

سوال پرسیدن با Where و There : فایل صوتی جلسه هشتم

دز این قسمت می توانید به فایل صوتی درس هشتم را دریافت کنید

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: امکان کپی برداری از متن وجود ندارد