ساختن جمله با because ، always و when : آموزش زبان انگلیسی – جلسه 11

این روز ها آموزش زبان انگلیسی دغدغه و نیاز خیلی از افراد جامعه باشد .در بیگ ای تک تصمیم داریم به آموزش مکالمه زبان انگلیسی رایگان با بهترین مربیان با لهجه امریکن بهمراه راهنمای و زیرنویس فارسی بپردازیم که این مهم با استفاده از پکیج های معروف خارجی تدوین و تهیه می شود . در جلسه یازدهم به نحوه ساختن جمله با استفاده از because و همچنین اینکه چگونه با استفاده از ترکیب always و when یه جمله در ارتباط با عادت افراد بسازیم، پرداخته شده است.

ساختن جمله با because ، always و when در مکالمه : آموزش مکالمه زبان انگلیسی

در این ویدئو چاد (معلم) به نحوه ساختن جمله با استفاده از because و همچنین برای نشان دادن عادت همیشگی‌ افراد سخت جمله ترکیبی always و when پرداخت شده است پرداخته است . در این خصوص مثال های متعددی درباره کلمات ساخته شده و در ابتدا از شما پرسیده می شود.

جلسه دوازدهم : منفی کردن با استفاده از do و does

جلسه دهم: نحوه ساختن حال ساده و حال استمراری در مکالمه

برای متون زبان می توانید به بخش انگلیسی سایت نیز مراجعه کنید . یادتان باشد جملات را بعد از مربی تکرار کنید.

 

[videojs_video url=”http://cdn.ubetn.com/S11-4112017.mp4″ poster=”http://bigetek.com/wp-content/uploads/2017/04/t3McqP1dQHSi6156F7yX_007.jpg”]

 

ساختن جمله با because ، always و when : متن جلسه 11

NOTE: alway’s should be always.

She’s smiling

because she’s happy.

She always smiles

when she’s happy.

I’m yawning

because I’m tired.

I always yawn

when I’m tired.

They’re shouting

because they’re angry.

They always shout

when they’re angry.

He’s going to the doctor

because he’s sick.

He always goes to the doctor

when he’s sick.

He’s sweating

because he’s hot.

He always sweats

when he’s hot.

They’re crying

because they’re sad.

They always cry

when they’re sad.

He’s going to a restaurant

because he’s hungry.

He always goes to a restaurant

when he’s hungry.

She’s biting her nails

because she’s nervous.

She always bites her nails

when she’s nervous.

My face is turning red

because I’m embarrassed.

My face always turns red

when I’m embarrassed.

We’re shivering

because we’re cold.

We always shiver

when we’re cold.

It’s drinking from the toilet

because it’s thirsty.

It always drinks from the toilet

when it’s thirsty.

___________________________

Why is she smiling?

…happy

She’s smiling

because she’s happy.

She always smiles

when she’s happy.

Why are you yawning?

…tired

I’m yawning

because I’m tired.

I always yawn

when I’m tired.

Why are they shouting?

…angry

They’re shouting

because they’re angry.

They always shout

when they’re angry.

Why is he going to the doctor?

…sick

He’s going to the doctor

because he’s sick.

He always goes to the doctor

when he’s sick.

Why is he sweating?

…hot

He’s sweating

because he’s hot.

He always sweats

when he’s hot.

Why are they crying?

…sad

They’re crying

because they’re sad.

They always cry

when they’re sad.

Why is he going to a restaurant?

…hungry

He’s going to a restaurant

because he’s hungry.

He always goes to a restaurant

when he’s hungry.

Why is she biting her nails?

…nervous

She’s biting her nails

because she’s nervous.

She always bites her nails

when she’s nervous.

Why is your face turning red?

…embarrassed

My face is turning red

because I’m embarrassed.

My face always turns red

when I’m embarrassed.

Why are you

and your sister shivering?

…cold

We’re shivering

because we’re cold.

We always shiver

when we’re cold.

Why is that cat

drinking from the toilet?

…thirsty

It’s drinking from the toilet

because it’s thirsty.

It always drinks from the toilet

when it’s thirsty.

ساختن جمله با because ، always و when : فایل صوتی جلسه 11

دز این قسمت می توانید به فایل صوتی درس 11 را دریافت کنید

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: امکان کپی برداری از متن وجود ندارد