ساختن جملات مفرد و جمع با استفاده از صفت اشاره : آموزش زبان انگلیسی – جلسه نهم

این روز ها آموزش زبان انگلیسی دغدغه و نیاز خیلی از افراد جامعه باشد .در بیگ ای تک تصمیم داریم به آموزش مکالمه زبان انگلیسی رایگان با بهترین مربیان با لهجه امریکن بهمراه راهنمای و زیرنویس فارسی بپردازیم که این مهم با استفاده از پکیج های معروف خارجی تدوین و تهیه می شود . در جلسه نهم به نحوه ساختن جملات مفرد و جمع درباره اجسام دور و نزدیک با استفاده از صفت اشاره های This , That ,  These و Those می پردازیم.

ساختن جملات مفرد و جمع با استفاده از صفت اشاره : آموزش مکالمه زبان انگلیسی

در این ویدئو چاد (معلم) به نحوه ساختن جملات مفرد و جمع درباره اجسام دور و نزدیک با استفاده از صفت اشاره های مناسب می پردازد . در این به نحوه استفاده از either در جملات منفی و too در جملات مثبت خواهیم پرداخت. در این خصوص مثال های متعددی درباره کلمات ساخته شده و در ابتدا از شما پرسیده می شود.

جلسه هشتم: سوال پرسیدن با Where و There، جمله ساختن با آنها

جلسه دهم : نحوه ساختن حال ساده و حال استمراری در مکالمه

برای متون زبان می توانید به بخش انگلیسی سایت نیز مراجعه کنید . یادتان باشد جملات را بعد از مربی تکرار کنید.

 

 

ساختن جملات مفرد و جمع  : متن جلسه نهم

These hats

This …

This hat

Those skirts

That …

That skirt

That dress

Those …

Those dresses

This book

These …

These books

These watches

This …

This watch

Those necklaces

That …

That necklace

This bracelet

These …

These bracelets

That exercise

Those …

Those exercises

These pets

This …

This pet

This book

These …

These books

Those shirts.

That …

That shirt

This woman

These …

These women

___________________________________________

These hats are red.

That ….

That hat is red too.

Those skirts are short.

That …

That skirt is short too.

That dress is beautiful.

Those …

Those dresses are beautiful too.

This is her book.

These …

These are her books too.

This woman is rich.

These …

These women are rich too.

These watches are gold.

This …

This watch is gold too.

Those necklaces are expensive.

That …

That necklace is expensive too.

This bracelet is silver.

These …

These bracelets are silver too.

That exercise is easy.

Those …

Those exercises are easy too.

These are his pets.

This …

This is his pet too.

Those are Kim’s shirts.

That …

That is Kim’s shirt too.

________________________________________________

These hats aren’t red.

This …

This hat isn’t red either.

Those skirts aren’t short.

That …

That skirt isn’t short either.

That dress isn’t beautiful.

Those …

Those dresses aren’t beautiful either.

This woman isn’t rich.

These …

These women aren’t rich either.

These watches aren’t gold.

This …

This watch isn’t gold either.

Those necklaces aren’t expensive.

That …

That necklace isn’t expensive either.

This bracelet isn’t silver.

These …

These bracelets aren’t silver either.

That exercise isn’t easy.

Those …

Those exercises aren’t easy either.

These aren’t his pets.

This …

This isn’t his pet either.

This isn’t her book.

These …

These aren’t her books either.

Those aren’t Kim’s shirts.

That …

That isn’t Kim’s shirt either.

___________________________

That isn’t my shoe.

Those …

Those aren’t your shoes either.

These aren’t my books.

This …

This isn’t your book either.

That isn’t my shoe.

Those …

Those aren’t your shoes either.

These aren’t my books.

This …

This isn’t your book either.

That isn’t your pencil.

Those …

Those aren’t my pencils either.

Those aren’t your gloves.

That …

That isn’t my glove either.

These aren’t my socks.

This …

This isn’t your sock either.

This isn’t my mitten.

These …

These aren’t your mittens either.

That isn’t your bag.

Those …

Those aren’t my bags either.

 

ساختن جملات مفرد و جمع : فایل صوتی جلسه نهم

دز این قسمت می توانید به فایل صوتی درس نهم را دریافت کنید

مطالب مرتبط

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

error: امکان کپی برداری از متن وجود ندارد