تبدیل عکس متن فارسی به متن تایپی : OCR فارسی

بـــه جــــــــرأت می توان گفت یکی از نرم افزارهایــی کــه همواره کاربــران ایرانی (فارســی زبان) حســرت آن را دارند، تبدیــل صفحات اســکن شده بــه متن تایپ شــده اســت. همان طور کــه می دانید فناوری OCR مخفف Optical Character Recognition اســت که یک نرم افزار متون موجود در تصاویــر دیجیتــال را تشــخیص مى دهــد و آنها را به فایل هــای متنی قابل ویرایــش تبدیل می کند. این تکنیک در موارد بســیاری کاربــرد دارد. به عنوان مثال فرض کنید مقاله ای ۱۰۰ صفحــه ای یا یک پایان نامه دانشــگاهی چاپ شــده را در اختیار دارید و قصد دارید بخشی از آن را ویرایش کنید. مطمئنا تایپ مجدد تمام محتوا نیازمند صرف وقت و هزینه بســیار است، اگر بتوانید با اســکن صفحــات آن را به متن های تایپ شــده تبدیل کنید، عملیات ویرایش بسیار آسان خواهد شد.

فناوری OCR در بیشــتر زبان های دنیا بخصوص زبان انگلیســی با دقتبالا قابل استفاده است ولی اســتفاده از این فناوری برای تبدیل متون زبان فارسی مشکلات بسیاری داشــت. این مشکلات به حدی بود کــه تقریبا انجــام ایــن کار در زبان فارســی به امری غیرممکن تبدیل شــده بود، اما خوشــبختانه گوگل در خدمات رایگان خود، این مشکل بزرگ را رفع کرده است.

پس چنانچه قصد دارید کتاب، مقاله، پایان نامه و هرگونه محتوای دیگر را به متن تایپ شده تبدیل کنید و یا OCR فارســی را آزمایش کنید، می توانید از روش زیر کمک بگیرید:

۱- تبدیل عکس متن فارسی به متن تایپی : ورود به گوگل درایو

برای تبدیل متون موجود در تصاویر اســکن شده به متون تایپ شــده باید از ســرویس گوگل درایو کمک بگیریــد. همان طور که می دانید برای اســتفاده از ســرویس های گوگل نیازمند عضویت و داشتن یک نام کاربری از گوگل هستید. چنانچه قبلا در یکی از سرویس های گوگل (همچون جیمیل) عضو شده اید، با مراجعــه به لینک drive.google.com به محیط کاربری خود وارد شوید. در غیر این صورت با ورود به لینک فوق، روی Create account کلیــک کــرده و یــک کاربری جدید در سایت گوگل برای خودتان ایجاد کنید.

گوگل درایو

 

۲-تبدیل عکس متن فارسی به متن تایپی :آپلود فایل

پــس از ورود به محوطه کاربری خود در ســرویس گــوگل درایــو، از بــالا ســمت چــپ روی New کلیــک کــرده و در پنجــره به نمایش درآمــده گزینه File Upload را انتخاب کنید. در این مرحله باید فایل اســکن شــده (فایل شــما می توانــد در یکــی از فرمت های اســتاندارد عکس یا PDF باشــد) را انتخاب کــرده و با کلیک گزینه Open عملیات آپلود در سرویس گوگل درایو را آغاز کنید.

۳-تبدیل عکس متن فارسی به متن تایپی :تبدیل به متن تایپ شده

اکنون فایل شــما در ســرویس گوگل درایو ذخیره شــده و با یک ترفند ساده می توانید آن را به متن تایپ شــده تبدیل کنید. برای اجرای این ترفند کافی اســت روی فایــل موردنظر کلیک راســت کرده و در عنوان Open With گزینــه Google Docs را انتخاب کنید. فایل شما در ویرایشگر متنی آنلاین گوگل باز شده و می توانیــد متن قابل ویرایــش را کپی و به هریک از نرم افزارهای موردنظر خود انتقال دهید.

تبدیل عکس متن فارسی به متن تایپی : نمونه

 

در اینجا ما به تئوری اکتفا نکرده و یک نمونه از کار گوگل را برایتان در تصویر زیر گذاشته ایم که خود نتیجه را مشاهده کنید . این تصویر با زاویه غیر عمود از یک کتاب گرفته شده که تا حدودی خوب OCR شد.

نمونه ای از تبدیل عکس متن فارسی به متن تایپی
نمونه ای از تبدیل عکس متن فارسی به متن تایپی

مطالب مرتبط

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

error: امکان کپی برداری از متن وجود ندارد