نکات ضروری برای بروزرسانی سیستم عامل اندرویدی

آپدیت یا بروزرسانی سیستم عامل اندروید روی دستگاه های هوشمندی همچون تلفن های همراه و تبلت، یکی از ساده ترین کارها به شمار می رود، اما گاهی با رعایت نکردن نکات بسیار ابتدایی، همین عملیات ساده نیز با مشکلات یا خطاهایی مواجه می شود که موجب می شود قید اطلاعات ذخیره شده در دستگاه را بزنید و آن را به تنظیمات کارخانه ای بازگردانید. البته در مواردی نیز مشکل از این فراتر رفته و مجبور می شوید بـرای رفع آن بـه نمایندگی های مجاز برند خریداری شـده مراجعه کنید. اگر قصد دارید سیسـتم عامل دستگاهتان را به روز کنید یا حتی چنانچه فعلا قصد انجام این کار را ندارید، این نکات را با دقت بخوانید، زیرا ممکن است هنگام انجام این عملیات در آینده، پرسش هایی برای شما پیش آید که پاسخ به آنها در همین نکات گنجانده شده است.

پشتیبان گیری قبل از بروزرسانی سیستم عامل اندرویدی

متاسفانه همه این نکته را می دانند، اما باز هم به آن توجهی نمی کنند. پشتیبان گیری مهم ترین کاری اســت که پیش از هرگونه تغییر در سیســتم عامل اندروید باید انجام دهید. مهــم نیســت به روزرســانی رســمی اســت یا غیررســمی، دســتگاه شــما از وضعیــت پایــداری برخوردار اســت یا ناپایدار، توجه داشــته باشید یک هنگ ســاده یا بروز یک اختلال نرم افزاری کوچک می توانــد همه عملیــات را با مشــکل مواجه کند و به از دست رفتن اطلاعات شما منجر بشود. فایل های پشــتیبان بیشــتر و ذخیره ســازی در رســانه های ذخیره ســازی مختلف ازجمله توصیه های همیشگی هنگام تهیه نسخه های پشتیبان به شمار می رود. اپلیکیشــن اندرویدی  Helium(بدون نیاز به روت) با قابلیت نصب در سیستم های عامل مختلف
همچون ویندوز، مک و لینوکس به شما این امکان را می دهــد تــا براحتــی اطلاعات ذخیره شــده در دســتگاه اندرویدی خــود را در کارت حافظه ذخیره کرده و به رایانه یا سرورهای ابری منتقل کنید.
http://www.clockworkmod.com

همچنین می توانید برای پشتیبان گیری به مقاله زیر رجوع کنید :

مقاله مرتبط : نحوه بکاپ گیری از دستگاه های اندرویدی

شارژ باتری قبل از بروزرسانی سیستم عامل اندرویدی

شارژ باتری قبل از بروزرسانی سیستم عامل اندرویدی
شارژ باتری قبل از بروزرسانی سیستم عامل اندرویدی

کاملا بدیهی است خاموش شدن دستگاه هنگام عملیات به روزرســانی می تواند به بروز مشــکلات متعددی منجر شــود. پیش از انجــام این عملیات، شــارژ باتری را بررســی کرده و از صحت عملکرد باتری نیــز اطمینان حاصل کنید. توصیه می شــود پیش از اجــرای عملیــات به روزرســانی، باتری را به میزان 70تا 80 درصد ظرفیت آن شارژ کنید.

بروزرسانی سیستم عامل اندرویدی: ثبت آخرین لحظات

تهیه چند اسکرین شــات از صفحات، فهرســت برنامه هــا و دیگــر بخش هایــی که فکــر می کنید برای تنظیــم مجدد آنها با مشــکل مواجه خواهید شــد نیز پیــش از عملیــات به روزرســانی خالی از لطــف نخواهــد بود. شــما می توانید بــا انجام این کار موقعیت آیکون هــای برنامه ها را نیز ثبت کنید تــا پس از به روزرســانی آنهــا را در محلی که قبلا قرار داشته اند، بگذارید. در عملیات به روزرســانی دســتگاه شما ریست نمی شــود، امــا بــا توجه به نکتــه بعــدی، نیازمند انجــام ایــن کار خواهید بــود و برای پیشــگیری از بــروز مشــکلات احتمالــی پیشــنهاد می شــود اسکرین شــات هایی از صفحه نمایش تهیه کرده و به خودتان ایمیل کنید. مطمئن باشــید از انجام این کار پشیمان نخواهید شد.

تخلیـه کش و بازگشـت به تنظیمات کارخانه پس از بروزرسانی سیستم عامل اندرویدی

بســیاری از کاربــران گمــان می کننــد پس از به روزرسانی اندروید نیازی به ریست کردن دستگاه یا تخلیه حافظه کش نیست. شــاید در برخی مــوارد با انجام نــدادن این کار مشــکلی مشاهده نشــود، اما فراموش نکنید انجام این کار در کنار به روزرســانی سیستم عامل موجب می شــود تــا نهایت بهــره وری را از دســتگاه خود داشــته باشید. مشکلات تخلیه ســریع شارژ باتری و باگ هــای احتمالی موجــود در برنامه ها با انجام این کار پــس از به روزرســانی سیســتم عامل رفع شده و بســیاری از مشــکلاتی را که کاربران پس از به روزرســانی دســتگاه با آن مواجه می شوند نیز رفع می کند.

بازگشـت به تنظیمات کارخانه پس از بروزرسانی سیستم عامل اندرویدی
بازگشـت به تنظیمات کارخانه پس از بروزرسانی سیستم عامل اندرویدی

برای انجام این کار پس از تهیه نسخه پشتیبان از اطلاعــات و به روزرســانی سیســتم عامل، در حالت ریکاوری دســتگاه خود را ری اســتارت کنید. )در بیشــتر مــوارد، ورود به این حالــت با خاموش کردن دســتگاه و پایین نگه داشــتن کلیدهای پاور و کاهش صدا هنگام روشــن کردن دستگاه صورت می گیرد( پس از ورود به حالت ریکاوری با استفاده وwipe cache partition  از گزینه هــای factory reset می توانید پارتیشن کش را تخلیه کرده و به تنظیمات کارخانه ای بازگردید. در نهایــت نیــز پــس از ری اســتارت مجــدد سیســتم عامل، اطلاعــات خــود را از روی  نســخه پشــتیبان بازیابــی کــرده و با اســتفاده از اسکرین شــات هایی که تهیه کرده بودید، همه چیز را به حالت اول بازگردانید.

بعد از بروزرسانی سیستم عامل اندرویدی، کمی دست نگه دارید

بعــد از عملیــات به روزرســانی ممکــن است دستگاه روت شده شما از حالت روت خارج شــده و دوبــاره نیازمند روت باشد. به روزرســانی های رسمی منتشر شده برای هر دســتگاه امکانات و بهینه سازی های بسیاری را در خود جای می دهند، اما همواره ممکن است ابتدای انتشار با مشکلات و باگ هایی مواجه باشند که رفع نشده باشد. چنانچه در به روزرسانی سیستم عامل به آخرین نسخه با تردید مواجه هستید کمی صبر کنید تا بازخوردهای دیگر کاربران از نســخه جدید، در تصمیمگیری برای انجام به روزرســانی  به شما کمک کند. همواره ممکن اســت برخی نرم افزارها با نسخه های جدید اندروید سازگار نباشند. چنانچه اجرای یک برنامه برای شما از اهمیت زیادی برخوردار است، پیش از به روزرسانی، سازگاری آن را با نسخه اندروید مورد نظر بررسی کنید.

One thought on “نکات ضروری برای بروزرسانی سیستم عامل اندرویدی

  • September 24, 2015 at 10:03 am
    Permalink

    خیلی ممنون واقعا مفید بود

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: امکان کپی برداری از متن وجود ندارد