امنیت جیمیل خود را افزایش دهید

با وجود کلاهبرداریهای متداول اینترنتی، راههای سوءاستفاده متعددی وجود دارد که حساب ایمیل شـما را تهدید میکند. گرچه ممکن اسـت فکر کنید در حال حاضر از این اخاذی ها در امان هسـتید، ولی این را بدانید تنها یک اشـتباه کوچک با هکشـدن فاصله دارید. امنیت در دنیای مجازی، بازی احتمالات اسـت و هدف این بازی در نهایت کم کردن احتمال اشـتباه های بالقوه شما تا حد امکان. اگر از سرویس جیمیل برای فرستادن ایمیل استفاده میکنید، برای شما توصیه های ساده، ولی مهمی داریم که بهتر است قبل از اینکه به دام هکرها بیفتید و دنبال راه چاره بگردید، هر چه زودتر آنها را به کار ببرید.

امنیت جیمیل : کدگذاری ایمیل

اولیــن گام بــرای بالا بــردن امنیــت هرگونه اطلاعاتی در اینترنت، کدگذاری آن اســت. در این صورت حتی اگر سرویس اینترنتی شما در دسترس جاسوسان باشد، نمی توانند از داده ها سر در بیاورند.

اطلاعــات در وب به صورت عادی روی HTTP ارائــه میشــود، در حالــی که اگــر از HTTPS اســتفاده کنید، دادههای شــما کدگذاری میشود. همه ســرویسهای وب به شــما امکان استفاده از HTTPS را نمیدهند، ولی خوشبختانه گوگل از اهمیت کدگــذاری آگاه بوده و برای جیمیل نه تنها این امکان را قرار داده، بلکه استفاده از آن را اجباری کرده است.
به علاوه، گوگل به تازگی اعلام کرده در حال اجرای ســرویس امنیتی جدیدی است که هر زمان ایمیلی از یک مرورگر غیرکدگذاری شــده دریافــت کنیــد به شما هشــدار خواهد داد؛ زیرا این گونــه ایمیل ها به راحتــی میتواننــد هک شــده یا تغییر داده شــوند. HTTPS ابتداییتریــن راه حــل برای امنیت ایمیلتان اســت و شــما بــا روشهــای دیگــر مثــل کدگــذاری هر ایمیل به صورت جداگانه شــانس هکرها را پایینتر می آوریــد. برای این کار میتوانیــد از ابزار معروفی به نام  Mailvelope اســتفاده کنید. این افزونه گوگل کروم با جیمیل، یاهــو، اوت لوک و… ادغام میشــود و کدگذاری و کدگشایی را به آسانی برای شما انجام میدهد.

امنیت جیمیل : فعالسازی تایید هویت دو مرحله ای

 احراز هویت دو مرحلهای کاربر، بدون شک گام بزرگ بعدی شماســت. این ویژگی به ظاهر ساده و آســان به تنهایی امنیت جیمیلتان را دو یا سه برابر میکند.

روند کار به این صورت اســت که شــما در گام اول به شــکل معمول رمز عبوری برای ایمیلتان تعریف کرده و در گام دوم با وارد کردن شماره تلفن همراه خود، از کد عبوری که برایتان ارسال میشود به حســاب خود وارد میشــوید. در ایــن حالت اگر هکری قصد ورود به ایمیلتان را داشــته باشد باید هم رمز عبور و هم گوشی همراهتان را داشته باشد که احتمال آن بســیار کم است. اگرچه این راه هم ممکن است کاملا بی عیب نباشد ،ولی توصیه ما این است که به راحتی از آن چشم پوشی نکنید.

برای افزایش امنیت جیمیل می توانید از تایید هویت دومرحله ای استفاده کنید که اگر ناخواسته کسی یکی از رمز های شما را فهمید نتواند به اطلاعات شما دسترسی یابد
برای افزایش امنیت جیمیل می توانید از تایید هویت دومرحله ای استفاده کنید که اگر ناخواسته کسی یکی از رمز های شما را فهمید نتواند به اطلاعات شما دسترسی یابد

برای این کار به این ترتیب عمل کنید:

در صفحــه جیمیل روی آیکــون پروفایل خود در گوشــه بالا سمت راســت کلیک کرده و گزینه My account را انتخــاب کنیــد. در ســتون اول یعنــی  Sign-In & Securityگزینــه را انتخــاب کنید. درSigning Into Google Password & Sign-In Method  قســمت گزینــه two-Step Verification را انتخــاب و  Start set up را در ادامه کلیک کنید. در آخر پــس از وارد کردن دوباره رمز عبورتان، وارد صفحه ای میشوید که از شما شماره همراهتان را میخواهــد و یکــی از دو روش پیامک یا تماس برای دریافت کد عبوری خود را انتخاب میکنید.

امنیت جیمیل : استفاده از حالت  Incognito کروم

این روزها بیشتر ما ایمیلمان را از طریق موبایل چک میکنیم، اما ممکن اســت گاهی بخواهید از کافینت ها، کتابخانه ها یا حتی از لپتاپ دوستتان به ایمیل خود وارد شــوید. اگر حواس پرت باشــید، بعید نیســت فراموش کنید در آخر کار Sign out کنید و مسلما باز ماندن صفحه ایمیلهای شخصی و کاریتان در یک مــکان عمومی مثل کافینت، آخرین چیزی است که ممکن است بخواهید.
توصیــه ما این اســت هر زمــان کــه از رایانه غیرشــخصی اســتفاده میکنیــد ، در گــوگل کــروم از گوشــه بــالا ســمت راســت گزینــه را انتخــاب New incognito mode کنیــد. در مرورگرهــای دیگــر ایــن حالــت  Private mode نــام دارد. مهمتریــن مزیــت اســتفاده از این پنجره این است که بعد از بستن آن خود به خود از حساب ایمیلتان خارج میشود.

امنیت جیمیل : داشتن رمز عبوری قوی

بیشتر افراد رمز عبورهای ساده و قابل شکستن دارند و این احتمال زیاد است که شما هم جزو این دسته افراد باشید. استفاده از نام یا فامیلتان در رمز عبور یک اشــتباه فاحش است. همچنین از اعداد یا حروف متوالی نیز به هیچ وجه اســتفاده نکنید. در ادامه سه ویژگی ساده رمز عبورهای قوی و مطمئن را یاد میدهیم:

هرچــه بلندتــر، بهتــر: رمزعبورهایــی که شــامل هشت کاراکتر مختلف مثل حروف کوچک و بزرگ، اعداد و علامت هاســت، به طور متوســط 5/5 ســال طول میکشــد تا هک شوند. این زمان برای 9 کاراکتریها 363500 ســال است! به ازای هر کاراکتر بیشتر، این زمان هم افزایش مییابد.

اســتفاده از علامتهای مخصوص مثل $ و & و * : ترکیب حروف الفبا و اعداد بســیار خوب است، اما برای اطمینان بیشتر حتما در رمز عبورتان از علامتها نیز استفاده کنید.

هر حســاب، یک رمز عبــور مجزا : اگر برای تمام حسابهای اینترنتی خود از یک رمز عبور اســتفاده کنید، با لو رفتن اولین حســاب، تمام آنها را از دست خواهید داد. برای هر شبکه اجتماعی یا ایمیلتان از یک رمز مخصوص استفاده کنید و به طور مرتب حداقل هر شش ماه یکبار آن را عوض کنید.

امنیت جیمیل : بررسـی تاریخ هـای فعالیت

در صفحه جیمیل، گوشه پایین سمت راست فهرست ایمیلها ، نوشته را Last account activity  همــراه زمــان مشــخصی میبینید. شاید تا به حال نظرتان را جلب نکرده باشــد، اما اگر روی کلمه Details  کلیک کنید میتوانید در پنجره باز شــده، فهرستی از ده ورود آخر به حســاب جیمیلتان را که شــامل جزئیاتی مثل آدرس ،IP تاریخ و ســاعت دقیق آن است ،ببینید.

اگر شک دارید شخص دیگری به ایمیل هایتان دسترسی دارد کافی است مرتب این قسمت را چک کنید. با فعال کردن گزینه Alert preference  در پایین این صفحه ،گوگل بعد از هر فعالیت مشکوک به شما اخطار میفرســتد. همچنین با کلیک روی ازSign out all other web sessions  تمام مرورگرهــای دیگر متصل به ایمیلتان خارج میشوید.به عنوان یک کاربر معمولی جیمیل سعی کنیــد حداقل از دو روش تاییــد دو مرحله ای و رمز عبوری قوی برای بالابردن امنیت ایمیلتان استفاده کنید. توصیه آخر اینکه مراقب فایل های پیوســت در ایمیلهــا باشــید و هیچگاه موارد مشــکوک را باز نکنید.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: امکان کپی برداری از متن وجود ندارد