افزایش سرعت دستگاه های اندرویدی (روش سریع )

همه کاربران دوســت دارند تلفن همراهشان ســرعت زیادی در اجرای کارها داشته باشد. گاهی تلفن همراه شما از سخت افزار ضعیفی برخوردار است و انتظار اجرای سریع برنامه ها از آن منصفانه نیست، اما گاهی نیز دستگاه شما سخت افزار مناسبی دارد و برخی افکت های ظاهری موجب کاهش ســرعت در انجام فرآیندها می شــود. در هر دو حال چنانچه تلفن همراهتان ضعیف باشد یا حتی از سخت افزار خوبی برخوردار باشد و افکت های ظاهری موجب کاهش سرعت در آن باشند می توانید با اجرای ترفند زیر، سرعت آن را افزایش دهید. در این ترفند قصد داریم انیمیشنی را که هنگام باز کردن پنجره ها و انتقال از برنامه ای به برنامه دیگر نمایش داده می شود، غیرفعال کنیم.

افزایش سرعت دستگاه های اندرویدی

نکته: این ترفند در سیستم عامل اندروید قابل استفاده است.
1ـ از فهرست برنامه ها به Settings مراجعه کنید.
2ـ صفحه تنظیمات را به پایین اســکرول کــرده و روی About Phone فشار دهید.
3ـ گزینــه Build Number را پیــدا کرده و هفت مرتبه روی آن فشــار دهید تا پیغامی مبنی بر فعال شــدن گزینه های توســعه دهندگان(Developer. Options have been enabled) را مشاهده کنید
4ـ اکنون با فشار روی دکمه بازگشت به صفحه تنظیمات برگشته و روی گزینه Developer Options  فشار دهید .
5ـ در صفحه جدید، گزینه Window Animation Scale را پیدا کرده و روی آن فشار دهید.
6ـ در پنجره به نمایش درآمده گزینه Off را انتخاب کنید.

 

7- مراحل 5 و 6 را برای گزینه های Transition Animation Scale و Animator Duration Scale نیز تکرار کنید.

Window Animation Scale : ایــن گزینه بیانگر انیمیشــنی اســت که هنگام ظاهر شدن پاپ ـ آپ (هشدار) نمایش داده می شود. چنانچه گزینه x10 را انتخــاب کرده و روی یکی از گزینه ها همچــون Transition Animation Scale فشار دهید نتیجه تغییر در سرعت نمایش را مشاهده خواهید کرد.

افزایش سرعت دستگاه های اندرویدی با افزایش مقیاس انیمیشن
افزایش سرعت دستگاه های اندرویدی با افزایش مقیاس انیمیشن

Transition Animation Scaleاین گزینه بیانگر انیمیشــنی است که هنــگام جابه جایی میــان صفحات و برنامه ها نمایش داده می شــود. چنانچه گزینه x10 را انتخاب کرده و از پنجره ای به پنجره دیگر منتقل شوید )به عنوان مثال روی کلید بازگشت فشار دهید( نتیجه تغییر در سرعت جابه جایی را مشاهده خواهید کرد.

افزایش سرعت دستگاه های اندرویدی با افزایش مقیاس انیمیشن جابجایی صفحات
افزایش سرعت دستگاه های اندرویدی با افزایش مقیاس انیمیشن جابجایی صفحات

Animator Duration Scaleاین گزینه تغییر چندانی در ســرعت عملکرد دســتگاه ایجاد نمی کند. سرعت مشخص شــده در این بخش تعیین کننده سرعت اجرای فریم های انیمیشن هاست. به عبارت دقیق تر فرض کنید در یک انیمیشن در دستگاه شما (به عنوان مثال دایره بارگذاری ویدئو) ده فریم وجود دارد که در حالت معمول یک ثانیه برای نمایش این ده فریم زمان لازم است. در حالتی که این زمان را روی x10قرار دهید، حدود ده ثانیه زمان لازم است تا ده فریم به طور کامل نمایش داده شود و در حالتی که گزینه off را انتخاب کنید، نمایش انیمیشن حرکت فریم ها غیرفعال می شود.

افزایش سرعت دستگاه های اندرویدی با افزایش مقیاس انیمیشن ها
افزایش سرعت دستگاه های اندرویدی با افزایش مقیاس انیمیشن ها

همچنین در مقاله ای دیگر ما بطور کاملتر روش های افزایش سرعت بطور جامع را توضیح دادیک که می توانید در مدت زمانی بیشتر به اجرای آنها نیز بپردازید :

مقاله مرتبط : روش های افزایش سرعت گوشی و تبلت های اندرویدی

One thought on “افزایش سرعت دستگاه های اندرویدی (روش سریع )

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: امکان کپی برداری از متن وجود ندارد