ارسال سریع تصاویر متحرک در تلگرام

ایــن روزهــا کاربران بســیار کمی هســتند که با تلگرام آشــنایی نداشــته باشــند و از آن استفاده نکننــد. همانطور که میدانید یکی از جذابیتهای پیامرســان تلگرام استیکرهاســت که به شــما این امــکان را میدهــد احساســات خــود را به صورت گرافیکــی بــه مخاطبانتان منتقل کنیــد. در کنار این اســتیکرها، نرم افزار تلگرام از تصاویر متحرک با پســوند  GIF نیز پشتیبانی میکند، اما هنگامی کــه ایــن تصاویر را بــرای مخاطبان خود ارســال میکنیــد باید آنهــا روی آن کلیک کنند تا حرکات مربوط به تصویر فراخوانی شود و یکی از مشکلاتی که در اســتفاده از این تصاویــر متحرک وجود دارد نیز نبودن منبعی مناســب برای پیدا کردن تصاویر مورد نظر است. در ادامه نحوه ارسال سریع تصاویر متحرک در تلگرام را آموزش می دهیم.

دوســت داریــد به راحتــی و هنــگام گفتوگو با هر یــک از مخاطبــان خــود در گروهها و حتی کانالهای مختلف تصاویر متحــرک موردنظرتان را انتخاب و ارســال کنید؟

نحوه ارسال سریع تصاویر متحرک در تلگرام

نســخه جدید تلگرام با پشــتیبانی از رباتهای جدید خود این امکان را در اختیارتان قرار میدهد. روش استفاده از این رباتها به شرح زیر است:

1ـ ابتــدا نرم افــزار تلگــرام را روی هر یک از دســتگاههای موردنظرتــان به جدیدترین نســخه به روز رسانی کنید.

برای ارسال سریع تصاویر متحرک در تلگرام بهتر است نرم افزار بروز باشد
برای ارسال سریع تصاویر متحرک در تلگرام بهتر است نرم افزار بروز باشد

2ـ به هریک از صفحات گفت و گو (فرد به فرد، گروه و کانال) مراجعــه کرده و در متن پیام عبارت  gif @ را تایپ کرده ســپس کلمه کلیدی مرتبط با تصویــر متحرک موردنظر خود را پس از ایجاد یک فاصلــه خالی وارد کنید. به عنــوان مثال چنانچه به دنبال تصویر متحرکی از ســیب هستید کافی است عبارت  gif apple @ را وارد کنید و منتظر بمانید فهرستی از نتایج برای شما نمایش داده شود. (روی کلید اینتر یا ارسال پیام کلیک نکنید)

برای ارسال سریع تصاویر متحرک در تلگرام ابتدا gif @ را تایپ کنید
برای ارسال سریع تصاویر متحرک در تلگرام ابتدا gif @ را تایپ کنید

تایپ gif apple @ در قسمت ارسال متن
تایپ gif apple @ در قسمت ارسال متن

3ـ تصویر موردنظر خود را از فهرست به نمایش درآمــده انتخاب کرده و با کلیــک روی آن فرمان ارســال تصویــر متحرک بــه پنجــره گفت و گو را صادرکنید.

تصویر را می توانید با انتخاب ارسال نمایید.
تصویر را می توانید با انتخاب ارسال نمایید.

4ـ چنانچــه روی هریــک از تصاویر متحرک ارســالی یا دریافتی کلیک راســت کــرده و گزینه  Save GIF را انتخــاب کنیــد، تصویر متحرک به صورت فهرستی مجزا در کنار فهرست استیکرها شما قابل مشاهده خواهد بود و برای استفاده مجدد آن کافی است به فهرست استیکرهای خود مراجعه کــرده و روی آیکونــی که همراه بــا عبارت GIF نمایش داده شده کلیک کنید.

ذخیره گیف در تلگرام
ذخیره گیف در تلگرام

نکته شــما میتوانید با اســتفاده از رباتهای دیگــری که بــه همین منظــور ایجاد شــدهاند از امکاناتی همچون ارســال ویدئو، عکس، اطلاعات دانشــنامه ویکیپدیا و اطلاعات فیلمها در نرم افزار تلگرام بهره مند شوید.

@gif – GIF search

ارسال سریع gif
ارسال سریع gif

@vid – Video search

جستجوی ویدئو در یوتیوب
جستجوی ویدئو در یوتیوب

@pic – Yandex image search

جستجوی سریع تصویر در یاندکس
جستجوی سریع تصویر در یاندکس

@bing – Bing image search

جستجوی سریع عکس در بینگ
جستجوی سریع عکس در بینگ

@wiki – Wikipedia search

جستجوی سریع در ویکیپدیا
جستجوی سریع در ویکیپدیا

@imdb – IMDB search

جستجو IMDB
جستجو IMDB

ارسال با کلیک بر روی موارد
ارسال با کلیک بر روی موارد

توجـهبــرای اســتفاده از این قابلیــت نیازی بــه افــزودن ربات به فهرســت دوســتان خــود یا افــزودن آن به عنــوان یکــی از اعضــای گــروه یا کانال ندارید.

One thought on “ارسال سریع تصاویر متحرک در تلگرام

  • April 30, 2017 at 12:21 pm
    Permalink

    سلام
    سایت خوبیه

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: امکان کپی برداری از متن وجود ندارد