ادغام دو سلول در اکسل ، انتقال 2اسم در 2سلول به 1سلول

اگر از کاربران اکسل باشید حتما به این مشکل برخورد کرده اید. ادغام دو سلول در اکسل بصورت عددی بسیار راحت است اما ادغام دو سلول در اکسل با کلمات نیاز به ترفندی دارد که هر فردی با آن آشنا نیست. در ادامه با این ترفند آشنا خواهیم شد. با BigETek همراه باشید.
فرض کنید که یک ستون برای نام و ستون دیگری برای نام خانوادگی اختصاص داده اید و هم اکنون قصد دارید تا نام کامل فرد را در ستون جداگانه ای درج نمایید. بنابراین نیاز دارید تا نام و نام خانوادگی را از دو ستون نخست برداشته و در کنار هم قرار دهید. خوشبختانه شما در اکسل قادر خواهید بود با یک ترفند ساده، متون سایر سلول ها را با یکدیگر ادغام کرده و تا حد زیادی در زمان خود صرفه جویی نمایید.

ادغام دو سلول در اکسل ، انتقال 2 به 1

در ابتدا سلولی که قصد دارید متن ترکیب شده را در آن درج نمایید، انتخاب کنید. در داخل آن، شروع به تایپ فرمول نشان داده شده در تصویر زیر کنید. توجه داشته باشید که تابع مربوطه با حرف مساوی (=) شروع می شود.

ادغام دو سلول در اکسل
ادغام دو سلول در اکسل

بعد از صدا زدن تابع، وقت آن رسیده که ورودی های آن را مشخص کنیم. در ترکیب این مثال قصد داریم ابتدا نام (ستون B) و سپس نام خانوادگی (ستون A) درج شوند. پس دو ورودی تابع برای این سلول به ترتیب B2 و A2 خواهند بود. برای شناسایی این سلول ها به تابع دو راه خواهید داشت. اول اینکه آدرس دو سلول را تایپ کرده و با علامت کاما (,) از یکدیگر جدا کنید. یعنی در آخر، تابع نوشته شده در سلول بصورت زیر خواهد بود :

(CONCATENATE(B2,A2=

سپس Enter را از روی کیبورد فشار دهید. مشاهده می کنید که ترکیب مورد نظر شما ساخته شده است. اما نکته ای که وجود دارد عدم درج فاصله بین دو کلمه است زیراکه تابع بصورت پیش فرض چنین فاصله ای را در نظر نمی گیرد و نیاز است تا شما آن را برای تابع تعریف کنید.

برای درج فاصله می توانید بدین صورت عمل کنید که ابتدا آدرس سلول اول،یک کاما، سپس عبارت ” “، یک کاما و سپس آدرس سلول دوم را تایپ کنید. یعنی دستور تابع بصورت زیر خواهد بود :

(CONCATENATE(B2,” “,A2=

ادغام دو سلول در اکسل
ادغام دو سلول در اکسل

بعد از فشار دادن کلید Enter مشاهده می کنید که یک فاصله نیز در میان دو کلمه درج شده است که ظاهر بهتری دارد مانند تصویر زیر.

حتماً تا اینجای آموزش این سوال برایتان پیش آمده که آیا باید برای هر کدام از سلول ها بصورت جداگانه تابع مربوطه را تایپ کرد؟ خوشبختانه شما قادر هستید تنها با یک ترفند بسیار ساده ی دیگر تابع ترکیب موردنظر خود را برای تمام سلول های یک ستون اعمال کنید. بدین منظور وقتیکه سلول حاوی تابع را انتخاب کرده اید، نشانه گر موس را بر روی مربع کوچک در کنار بردار سلول مربوطه برده تا به شکل مثبت در آید. سپس بر روی آن کلیک کرده و نشانه گر را به سمت پایین بکشید.

ادغام دو سلول در اکسل
ادغام دو سلول در اکسل

توجه داشته باشید که می توانید همچنین از عملگر & برای ترکیب کلمات سلول ها استفاده کنید. یعنی از دستور =B2&” “&A2 به جای =B2,” “,A2 استفاده کنید.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: امکان کپی برداری از متن وجود ندارد